Home | O nas | Statut | Forum Zeolitowe | English version


XXII Forum Zeolitowe - Niepołomice, 19-23 czerwca 2018Niepolomice zamek 06


Serdecznie zapraszamy do udziału w XXII Forum Zeolitowym, organizowanym przez Polskie Towarzystwo Zeolitowe, które odbędzie się w dniach 19-23 czerwca 2018 w Niepołomicach k. Krakowa.

Tematyka Forum obejmować będzie całokształt zagadnień związanych z zeolitami i innymi materiałami porowatymi. Program obejmie wykłady plenarne oraz 20 minutowe ustne komunikaty z nielimitowanym czasem dyskusji, a także sesję posterową.

Planujemy, podobnie jak w ubiegłym roku, wydanie materiałów konferencyjnych Forum zawierających abstrakty prezentowanych komunikatów. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu przygotowania streszczeń wraz z gotowym szablonem zostaną podane w kolejnym komunikacie.

W czasie trwania Forum odbędzie się Walne Zebranie członków Polskiego Towarzystwa Zeolitowego na którym zostanie wybrany nowy zarząd. Prosimy osoby należące do PTZ o uwzględnienie tego wydarzenia w swoich planach.

Niepołomice to historyczne miasto, o którego przeszłości mówią kroniki Jana Długosza, oraz historyczne zabytki - zamek królewski i kościół z XIV w. Bliskość Puszczy Niepołomickiej oraz dogodny dojazd do Krakowa dodatkowo zwiększają jego atrakcyjność. Miejsce konferencji zlokalizowano w Hotelu "Novum" (www.hotelnovum.pl), położonym w centrum Niepołomic.

Opłata za uczestnictwo w XXII FZ:
1000 zł dla studentów i doktorantów należących do PTZ;
1100 zł dla studentów i doktorantów, którzy nie należą do PTZ ;
1200 zł dla pozostałych członków PTZ;
1300 zł dla pozostałych uczestników;

Opłata pokrywa koszty zakwaterowania, wyżywienia oraz "kawy" podczas całego FORUM, a także materiałów konferencyjnych. Ponadto w opłatę wliczone zostały koszty uroczystego bankietu na Zamku Królewskim w Niepołomicach, grilla oraz wycieczki do Kopalni Soli w Bochni (www.kopalnia-bochnia.pl).

Mając nadzieję na liczne uczestnictwo Koleżanek i Kolegów w XXII Forum prosimy o potwierdzenie udziału do 31 stycznia 2018, poprzez wypelnienie formularza zgłoszeniowego i odesłanie go na adres: forum.zeolitowe@gmail.com. Pod ten adres należy także kierować ewentualne pytania doyczące organizacji Forum.

Ważne daty:
31 stycznia - termin zgłoszenia udziału w XXII FZ
31 marca - termin wpłaty opłaty konferencyjnej
31 marca- termin przysyłania komunikatów
19 czerwca 2018 - rozpoczęcie XXII ForumKomitet Naukowy:
dr hab. Barbara Gil
dr hab. Wacław Makowski

Komitet Organizacyjny:
dr hab. Dorota Majda
dr Paweł Kozyra
mgr Aleksandra Korzeniowska